Privacybeleid


NaxcarParts is een onderdeel van NAXCAR bvba (ondernemingsnummer BBE0834 704 893) hecht belang aan uw privacy.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt,
is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
Deze informatie zal enkel gebruikt worden om te beantwoorden aan uw vragen en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment kosteloos uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk laten schrappen.
Dit kan door een e-mail te sturen naar info@naxcar.be of door zicht te richten tot
NAXCAR bvba , Heidestraat-Zuid 169, 2950 Kapellen. Met uw vraag tot wijziging of schrapping.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke,
gedateerde en ondertekende aanvraag aan NAXCAR bvba, Heidestraat-Zuid 169, 2950 Kapellen of info@naxcar.be,
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
NAXCAR bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres,
het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.
Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.